1000 x Mooi Fryslân Inzendingen Atelier Fryslân Vragen? Contact

Indien u een inzending doet voor 1000 x Mooi Fryslân, gaat u akkoord met de gestelde voorwaarden.

Voorwaarden voor inzending

1. Met uw inzendingen geeft u toestemming voor het publiceren van uw inzending, bijbehorende coördinaten, uw naam en woonplaats en de begeleidende tekst.
2. Door deel te nemen aan 1000 x Mooi Fryslân geeft u Atelier Fryslân het recht de inzending zonder enige vergoeding aan de inzender en vrij van rechten te publiceren t.b.v.
1000 x Mooi Fryslân.
3. Atelier Fryslân houdt de deelnemer niet persoonlijk op de hoogte van het gebruik van de inzending.
4. De deelnemer dient de auteursrechten van het ingezonden materiaal (foto, film, tekst, etc.) te bezitten en Atelier Fryslân te vrijwaren van iedere aanspraak door derden. Atelier Fryslân gaat er derhalve vanuit dat een inzending, onder vermelding van de auteur / deelnemer kan worden gepubliceerd op verantwoordelijkheid van de deelnemer.
5. Indien u werk van derden in stuurt bent u er verantwoordelijk voor dat de naam van de auteur onderdeel is van inzending en juist is vermeld.
6. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het door hem/haar op www.1000xmooifryslan.nl geplaatste materiaal. Atelier Fryslân draagt voor de inhoud van het geplaatste materiaal geen enkele verantwoordelijkheid.
7. Niet elke inzending wordt automatisch in 1000 x Mooi Fryslân opgenomen. Atelier Fryslân behoudt zich het recht om te selecteren.
8. Afbeeldingen die niet voldoen aan de technische eisen kunnen niet worden opgenomen in de selectie van 1000 x Mooi Fryslân.
9. Alle invulvelden bij ‘inzenden’ moeten worden ingevuld. Indien één van de velden ontbreekt, kan uw inzending worden uitgesloten van deelname.
10. Uiterste inzenddatum is 1 juli 2012, tenzij nadrukkelijk anders vermeld op www.1000x mooifryslan.nl.
11. De gevraagde persoonsgegevens worden alleen voor dit doeleinde gebruikt en niet aan derden verstrekt.
12. Atelier Fryslân sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, inclusief, maar niet beperkt tot; verlies van gegevens en inbreuk op auteursrechten, hack-poging, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het geplaatste materiaal op www.1000xmooifryslan.nl, om welke reden of door welke oorzaak dan ook.
13. Wie besluit deel te nemen aan 1000 x Mooi Fryslân, geeft daarbij automatisch toestemming dat alle bovengenoemde voorwaarden worden geaccepteerd.