1000 x Mooi Fryslân Inzendingen Atelier Fryslân Vragen? Contact

Atelier Fryslân, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit

Atelier Fryslân is eind 2008 gestart om nadrukkelijk een bijdrage te leveren aan de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Fryslân. Er is geprobeerd betrokkenen en beslissers over de inrichting van het Friese landschap meer bewust te maken van wat ruimtelijke kwaliteit is en hen te inspireren het unieke landschap te versterken en te behouden.

De afgelopen vier jaar heeft Atelier Fryslân gevraagd en ongevraagd geadviseerd over de ruimtelijke inrichting van het Friese landschap. Het begrip diversiteit stond daarbij centraal. De verscheidenheid aan Friese landschapstypen, de verschillen in dynamiek in het landschap en de afwisseling aan belevingssnelheden zijn drie pijlers van waaruit is gewerkt om het abstracte begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ een tastbare en praktische invulling te geven.

De inspanningen en de oogst van Atelier Fryslân zijn nu, als afronding van 4 jaar werk, toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Dit gebeurt vanaf 26 september (de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit) onder de naam 1000 x Mooi Fryslân. Deze Friese oogst wordt dan via een mobiele Layar-applicatie en in ansichtvorm gepubliceerd. Het gedachtegoed van Atelier Fryslân is verrijkt met inzendingen van iedereen die, net als het Atelier, oog heeft voor het unieke karakter van het Friese land.